Copyright by Mazovian Wildlife 2021

Open your mind and travel further

...moja życiowa przygoda z ptakami zaczęła się we wczesnym dzieciństwie, kiedy to coś nie pozwalało mi przechodzić obojętnie na widok wciąż napotykanych pierzastych istot. Wtedy jeszcze nie znałem nawet nazw ich wszystkich, widziałem i czułem jednak, że musi to być niezwykle fascynujący, piękny i różnorodny świat. Moje przeczucia mnie nie zawiodły, tego zachwytu doznaję po dzień dzisiejszy, badając, obserwując i fotografując te niezwykłe stworzenia, jakimi są dla mnie ptaki.

  Zawodowo pracuję jako leśnik. Ukończyłem studia inżynierskie i magisterskie na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie oraz studia doktoranckie w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym. W swoich badaniach nad ptakami dotychczas zajmowałem się: drzewami dziuplastymi w lasach i ptakami je zamieszkującymi oraz drozdem śpiewakiem – mieszkańcem naszych lasów.

  Uczestniczyłem w inwentaryzacjach i opracowaniach przyrodniczych m.in. w monitoringu ptaków krajobrazu rolniczego, inwentaryzacji ptaków obszaru Natura 2000 Puszcza Biała, Krajowym Programie Ochrony Dubelta w Polsce.

  Jestem pasjonatem fotografii przyrodniczej, członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody, Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

   Pierwsze doświadczenia jako przewodnik terenowy zdobywałem przed laty w Puszczy Białowieskiej, gdzie miałem możliwość odkrywać piękno naszej przyrody przed gośćmi zza granicy.

Rafał Wyszyński

24 czerwca 2020