Open your mind and travel further

17 sierpnia 2020
Trwał on od około miesiąca. Ciekawostką jest to, że jeśli u kozy doszło w tym czasie do zapłodnienia, jej ciąża będzie w fazie utajonej do grudnia. Dopiero wówczas zarodek w
11 lipca 2020
W ostatnich dniach wystąpiły znaczne uszkodzenia drzewostanów w Puszczy Białej, na terenie Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka. Spowodowane zostały przez występujące w ostatnim czasie silne wiatry. Drzewa wywrócone, połamane oraz z uszkodzonym
29 czerwca 2020
   Dawniej, był to pospolity ptak torfowisk i podmokłych łąk. Utrata siedlisk lęgowych poprzez ich osuszanie i meliorowanie doprowadziła do sytuacji, w której dziś, całą światową populację tego gatunku szacuje się
20 kwietnia 2020
   Spragnieni wycieczek w teren? Bo my bardzo. Pomimo całej sytuacji, zakazów itp. udaje nam się jednak jakoś bywać w terenie. Zwykle ma to związek z wykonywanymi przez nas pracami terenowymi,
Copyright by Mazovian Wildlife 2020