Copyright by Mazovian Wildlife 2021

Open your mind and travel further

   Dawniej, był to pospolity ptak torfowisk i podmokłych łąk. Utrata siedlisk lęgowych poprzez ich osuszanie i meliorowanie doprowadziła do sytuacji, w której dziś, całą światową populację tego gatunku szacuje się na 10-13 tys. par, z czego ponad 3 tys. par występuje na terenie Polski.

   Podczas naszego ostatniego wyjazdu na Bagna Biebrzańskie obserwowaliśmy uwijające się w turzycowiskach wodniczki karmiące swoje młode. Samice, ponieważ samce nie biorą udziału w wychowywaniu potomstwa. Tym więcej pracy przed samicami. Samce śpiewają już mniej intensywnie, stają się powoli coraz mniej aktywne.

  W najbliższych tygodniach, samce jako pierwsze rozpoczną już wędrówkę w kierunku Afryki, na zimowiska, które znajdują się w Senegalu, w parku narodowym Oiseaux du Djoudj. Powrócą w kwietniu przyszłego roku.

Wodniczka gatunek globalnie zagrożony

29 czerwca 2020