Copyright by Mazovian Wildlife 2021

Open your mind and travel further

   Położona jest po lewej stronie rzeki Bug, na wysokości Puszczy Białej, po przeciwnej stronie. Tu, w Bugu ma swoje ujście rzeka Liwiec, niezwykle urokliwa i malownicza. Od XV wieku znajdował się tu dwór myśliwski książąt mazowieckich. Świadczyć to może o niezwykłej zasobności w zwierzynę tutejszych terenów. Położona jest na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Charakteryzuje się dużą zmiennością siedlisk - od wydm po bagna. Znajdują się tu trzy rezerwaty przyrody: Czaplowizna, Jegiel oraz Śliże. Chronione są w nich unikalne zbiorowiska roślinne o charakterze naturalnym, stanem zachowania zbliżone do tych w lasach naturalnych Puszczy Białowieskiej. Występują tu wielogatunkowe zespoły lęgowe leśnych gatunków ptaków. Poza ptakami lasy Puszczy stanowią ostoję wielu gatunków ssaków, m.in. łosia, jelenia, sarny, dzika, borsuka, wilka i wielu innych. W rez. Śliże przedmiotem ochrony są - obok flory i fauny - dwa zarastające jeziora, proces ten jest etapem powstawania torfowiska wysokiego. Poza tym, na terenie rezerwatów występują takie zbiorowiska roślinne jak: ols torfowcowy, brzezina bagienna, borealna świerczyna na torfie. Pośród roślin spotkamy tu widłaki, rosiczkę okrągłolistną, listerę jajowatą czy bagno zwyczajne.

Puszcza Kamieniecka

GALERIA