Copyright by Mazovian Wildlife 2021

Open your mind and travel further

24 czerwca 2020
...moja życiowa przygoda z ptakami zaczęła się we wczesnym dzieciństwie, kiedy to coś nie pozwalało mi przechodzić obojętnie na widok wciąż napotykanych pierzastych istot. Wtedy jeszcze nie znałem nawet nazw
24 czerwca 2020
...z zamiłowania jestem ornitologiem i przyrodnikiem. Ukończyłem studia na wydziale Zarządzania Środowiskiem, których głównym przesłaniem była ekologiczna sieć NATURA 2000. Celem jej jest zachowanie dóbr przyrody w niezmienionym stanie, tak