Copyright by Mazovian Wildlife 2021

Open your mind and travel further

...z zamiłowania jestem ornitologiem i przyrodnikiem.

Ukończyłem studia na wydziale Zarządzania Środowiskiem, których głównym przesłaniem była ekologiczna sieć NATURA 2000. Celem jej jest zachowanie dóbr przyrody w niezmienionym stanie, tak aby przyszłe pokolenia mogły się cieszyć i odkrywać wspaniały świat przyrody.

  Poprzez codzienne obcowanie z naturą, a zwłaszcza z ptakami, poznawałem ich sekretne życie, biologię, zwyczaje, trasy migracji oraz gniazdowanie różnych gatunków. Doskonaliłem swoją wiedzę poprzez prowadzenie wielu monitoringów środowiskowych, m.in. Monitoringu Migrujących Gęsi prowadzonego dla Towarzystwa Przyrodniczego ,,Salamandra” oraz Kontroli stanowisk lęgowych łabędzia krzykliwego, który prowadzę dla Polskiej Akademii Nauk, Krajowego Programu Ochrony Dubelta w Polsce.

  Obecnie jestem przewodnikiem wycieczek ornitologicznych.

 

Marek Twardowski

24 czerwca 2020